کابینه تاریخی سوسیال دموکراتها و سبزهای سوئد

شهاب فیضی
برگرفته از تریبون زمانه *  

انتخابات چهاردهم سپتامبر سوئد شوکی بر پیکر نیروهای پیشرو و خارجی تباران سوئد بود.

انتخابات سوئد

شامگاه چهاردهم سپتامبر با انتشار نخستین آمار نتایج انتخابات ستاد انتخاباتی همه احزاب به استثتای حزب خارجی‌ستیز دموکرات‌های سوئد در سکوتی غم‌انگیز فرو رفتند.

حزب دموکرات‌های سوئد با کنار زدن سبزها جایگاه مهم سومین حزب سوئد را با ۱۲,۹ درصد از آرا از آن خود ساخت و علاوه بر آن تعیین‌کننده موازنه قدرت بین دو بلوک چپ و راست شد.

در طول دوره قبل و در جریان مبارزات انتخاباتی همه احزاب پارلمانی متعهد شده بودند تا با حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد هیچ نوع همکاری نداشته باشند.