نماینده سازمان ملل: نگذاریم کوبانی سربرنیتسای دوم شود

استفان د میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه می‌گوید ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر در کوبانی در خطر جانی قرار دارند که بیشترشان سالخورده‌اند. بین ۱۰ تا ۱۳ هزار نفر هم پشت مرزهای ترکیه منتظر عبور هستند.

Kobane

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ترکیه را به کمک فوری به آوارگان کوبانی فراخواند. د میستورا، ظهر جمعه ۱۰ اکتبر در ژنو از ترکیه خواست اجازه عبور هزاران نفر کرد کوبانی از مرز را بدهد. او گفت صدها نفر از سکنه کوبانی هم در محاصره داعش گیر افتاده و در معرض یک قتل‌عام قرار دارند.