غنچه قوامی در اعتصاب غذا

غنچه قوامی در اعتصاب غذا

دختر ایرانی-ـ بریتانیایی که به دلیل تلاش برای حضور در ورزشگاه برای دیدن مسابقات والیبال مردان صد روز است در اوین زندانی است، دست به اعتصاب غذا زد.

غنچه قوامی، فارغ التحصیل حقوق و ۲۵ ساله که برای دیدار با خانواده و کار برای یک بنیاد خیریه به ایران رفته بود به دلیل تلاش برای دیدن بازی والیبال مردان دستگیر و بعد از سه ماه حکم اش مبنی “تبلیغ علیه نظام” به او ابلاغ شد.