گُناهش این بود … که «زن» بود !!!

گُناهش این بود … که «زن» بود !!!

‎فقط گُناهش این بود ... که «زن» بود  !!!
:( :/ 
واقعأ به کُجا داریم میریم ؟
جهان داره به کُدوم سمت حرکت می کُنه ، ما کُجائیم ؟
...
  اسیدپاشیِ در اصفهان (نصفِ جهان) : ۶ قُربانی !

داریوش : [اَمان از] _ لینک دانلود http://bit.ly/1nwgwGK‎

فقط گُناهش این بود … که «زن» بود !!!

واقعأ به کُجا داریم میریم ؟
جهان داره به کُدوم سمت حرکت می کُنه ، ما کُجائیم ؟

اسیدپاشیِ در اصفهان (نصفِ جهان) : ۶ قُربانی !

داریوش : [اَمان از] _ لینک دانلود http://bit.ly/1nwgwGK