اين هلا است دختر حماسه ساز كوباني

اين هلا است دختر حماسه ساز كوباني

1526807_10204093906979438_6146392005100238334_n

دختر حماسه ساز كوباني كه وقتي درون سنگرش خود را در محاصره نيروهاي داعش ديد با اخرين گلوله اش خود را كشت .
دیگر چه اهمیتی دارد که مجله تایمز معیارش برای زن زیبا کیست ؟ زنانی به زور تاتوهای مختلف لب وابرو و جراحی های مختلف صورت و چشم وغیره خود را به معرض نمایش میگذارند و بی انها خود را هیچ می پندارد. زنانی که وسعت شعور ودیدشان نهایت تا چهارچوب خانه و اپارتمانشان می باشد. زنانی که تحقیر رابا پیروزی اشتباه گرفته اند. زنان کوبانی به فریادسرگشتگی رسیده ودارند ماهیت واقعی زنانگی را می اموزند.
انتخاب خیلی ازمردان وحتی زنان ٬ زنان و دختران کرد کوبانی هستند. دختران زیبا و جوانی که مفهوم جنسیت را در جنگ از بین بردند. کسانی که جمله‌ی «مثل زن‌ها گریه نکن!» را برای همیشه بی‌اعتبار کردند. شجاعت، یک دختر نازک‌اندام نوزده ساله است. شجاعت، زنی است که معنای شرافت و خاک را هر لحظه، با چنگ و دندان جنگیده‌است. رشادت، دخترکی است که با آخرین گلوله‌ی باقی‌مانده، جان خود را می‌گیرد و به تسلیم و تحقیر و تجاوز، رضایت نمی‌دهد. دلاوری، دختری است که وقتی برای گریه و زاری ندارد.
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽﺩﺳﺘﺎﻥ ﻇﺮﯾﻔﺸﺎﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ ﺭﺍ ﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﺎﺷﻘﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ دختران دنیا ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧند
ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﯿﭻ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﻮﺳﺮﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﺳﭙﺎﺭﻧﺪ

ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﺍﻋﺸﯿﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻦ ﭘﺎﮐﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﺜﯿﻔﺸﺎﻥ ﺣﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺁﺭﯼ …
ﺗﻦ ﺩﺧﺘﺮ كوبانی ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ