تهدید نسرین ستوده به محاربه توسط مامواران وزارت اطلاعات

تهدید نسرین ستوده به محاربه توسط مامواران وزارت اطلاعات

‎تهدید نسرین ستوده به محاربه توسط مامواران وزارت اطلاعات
نسرين ستوده به ديده‌بان حقوق بشر گفت: ماموران وزارت اطلاعات او را تهديد کردند که او را به «محاربه با خدا» که مجازات مرگ را به دنبال دارد،‌ متهم خواهند کرد. خانم ستوده به ديده‌بان حقوق بشر گفته است، کسانی که با او بازداشت شده بودند پس از مدت کوتاهی آزاد شدند اما وی پس از هفت ساعت بازجويی در وزارت اطلاعات آزاد شد.
http://bit.ly/1wEzQ6z‎

نسرين ستوده به ديده‌بان حقوق بشر گفت: ماموران وزارت اطلاعات او را تهديد کردند که او را به «محاربه با خدا» که مجازات مرگ را به دنبال دارد،‌ متهم خواهند کرد. خانم ستوده به ديده‌بان حقوق بشر گفته است، کسانی که با او بازداشت شده بودند پس از مدت کوتاهی آزاد شدند اما وی پس از هفت ساعت بازجويی در وزارت اطلاعات آزاد شد.
http://bit.ly/1wEzQ6z