ایران در فرار مغزها در جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داد

 ایران در فرار مغزها در جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داد

‎بنیاد ملی علوم در آمریکا (NSF) طی گزارشی اعلام کرد که ایران در زمینه فرار مغزها میان سایر کشورهای جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بسیاری از دانشجویان برای اخذ مدرک دکترا تمایل خود را برای ماندن در آمریکا اعلام کردند.
بر اساس نتیجه تحقیقاتی که صندوق بین المللی پول در سال 1999 انجام داده است، ایران در میان کشورهای در حال توسعه بیشترین میزان مهاجرت را به خود اختصاص داده است.
نزدیک به 150 هزار نفر از بهترین جوانان و مغزهای ایرانی هر سال این کشور را ترک مي‌کنند. صندوق بین المللی پول در گزارش سال 2009 خود مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در میان 91 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته بیشترین میزان فرار مغزها را به خود اختصاص داده است. این گزارش متذکر مي‌شود که در حال حاضر 250 هزار مهندس و فیزیکدان ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با مدارک علمی بالا در ایالات متحده آمریکا زندگی مي‌کنند.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/1Dw0miR
...................................
کارگاه آموزشی شهروندیار‎

بنیاد ملی علوم در آمریکا (NSF) طی گزارشی اعلام کرد که ایران در زمینه فرار مغزها میان سایر کشورهای جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بسیاری از دانشجویان برای اخذ مدرک دکترا تمایل خود را برای ماندن در آمریکا اعلام کردند.
بر اساس نتیجه تحقیقاتی که صندوق بین المللی پول در سال 1999 انجام داده است، ایران در میان کشورهای در حال توسعه بیشترین میزان مهاجرت را به خود اختصاص داده است.
نزدیک به 150 هزار نفر از بهترین جوانان و مغزهای ایرانی هر سال این کشور را ترک مي‌کنند. صندوق بین المللی پول در گزارش سال 2009 خود مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در میان 91 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته بیشترین میزان فرار مغزها را به خود اختصاص داده است. این گزارش متذکر مي‌شود که در حال حاضر 250 هزار مهندس و فیزیکدان ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با مدارک علمی بالا در ایالات متحده آمریکا زندگی مي‌کنند.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/1Dw0miR

کارگاه آموزشی شهروندیار