روز زنان ايرانی در آمريکا

بنياد زنان ايرانى آمريكا روز يكشنبه، دو نوامبر، كنفرانس سالانه خود را در كاليفرنيا برگزار كرد. در اين كنفرانس زنان ايرانى تبار موفق در عرصه هاى مختلف از سراسر آمريكا گرد هم آمدند تا تجربياتشان را با نسل جوان در ميان بگذارد.

انوشه انصارى يكى از سخنرانان اين كنفرانس بود. خانم انصارى اولين زنى است كه با هزينه شخصى خود به فضا رفت و همچنين اولين فضانورد ايرانى است.

سخنران ديگر مراسم، پريسا خسروى معاون بخش بين الملل شبكه سى ان ان بود.
اين کنفرانس در هتل هيلتون شهر بورلی هيلز برگزار شد. شهردار بورلی هيلز در ابتدای مراسم لوح تقديری به بنياد زنان ايرانی آمريکا تقديم کرد. او گفت شهر بورلی هيلز اين را روز زنان ايرانی آمريکا نامگداری کرده است.

از ديگر سخنرانان اين کنفرانس، می توان از گلی عامری، مديرکلی امورآموزشی و فرهنگی وزارت خارجه ايالات متحده در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و رويا سليمانی از مديران بخش روابط عمومی شرکت گوگل نام برد.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/1x0OnZt

#زنان
#زنان_موفق_ایرانی
#زن_فضانورد
#انوشه_انصاری
#معاون_CNN