دیدار سه جانبه ظریف، کری و اشتون در وین انجام شد وزیران خارجه ایران و آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر، نشستی دو ساعته در هتل “پاله کوبورگ” وین برگزار کردند. طرفین اختلاف‌نظرهای جدی با یکدیگر را پنهان نمی‌کنند. Kerry Zarif جان کری، وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر پس از دیدار با همتایان سعودی و فرانسوی خود در پاریس، وارد وین شد. رسانه‌ها از دیدار سه‌جانبه و دو ساعته کری‌، ظریف و اشتون خبر داده‌ اما چیزی از موضوع و حاصل این دیدار ننوشته‌اند. بعد از ظهر همین روز‌، مذاکراتی در سطح معاونان وزیران خارجه هیات‌های مذاکره‌کننده انجام گرفت

وزیران خارجه ایران و آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر، نشستی دو ساعته در هتل “پاله کوبورگ” وین برگزار کردند. طرفین اختلاف‌نظرهای جدی با یکدیگر را پنهان نمی‌کنند.

Kerry Zarif

جان کری، وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر پس از دیدار با همتایان سعودی و فرانسوی خود در پاریس، وارد وین شد. رسانه‌ها از دیدار سه‌جانبه و دو ساعته کری‌، ظریف و اشتون خبر داده‌ اما چیزی از موضوع و حاصل این دیدار ننوشته‌اند. بعد از ظهر همین روز‌، مذاکراتی در سطح معاونان وزیران خارجه هیات‌های مذاکره‌کننده انجام گرفت.

وزیران خارجه ایران و آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر، نشستی دو ساعته در هتل “پاله کوبورگ” وین برگزار کردند. طرفین اختلاف‌نظرهای جدی با یکدیگر را پنهان نمی‌کنند.

Kerry Zarif

جان کری، وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر پس از دیدار با همتایان سعودی و فرانسوی خود در پاریس، وارد وین شد. رسانه‌ها از دیدار سه‌جانبه و دو ساعته کری‌، ظریف و اشتون خبر داده‌ اما چیزی از موضوع و حاصل این دیدار ننوشته‌اند. بعد از ظهر همین روز‌، مذاکراتی در سطح معاونان وزیران خارجه هیات‌های مذاکره‌کننده انجام گرفت.