روحانی: ایران پیروز است، کری: تحریم‌‌ها فعلا ادامه دارد