مطالبات زنان از دولت جدید – مریم حسین‌خواه – ۰۸ تیر ۱۳۹۲

مطالبات زنان از دولت جدید 

فایل صوتی را بشنوید: دانلود مستقیم فایل

فعالان حقوق زنان، چه انتظاری از دولت حسن روحانی دارند و چه چشم‌اندازی را برای جنبش زنان و مطالبات این جنبش در دوران زمامداری او به عنوان سیاستمدار راست میانه‌ای که حمایت اصلاح‌طلبان را نیز دارد، پیش‌بینی می‌کنند؟

مطالبات زنان

پاسخ به این پرسش در فاصله زمانی کمتر از دوهفته پس از اعلام نتایج انتخابات و پیش از روی کار آمدن دولت جدید چندان آسان نیست و ضعیف شدن شبکه‌های ارتباطی و هماهنگی جنبش زنان نیز آن را دشوارتر می‌کند.