۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر

مشکلات کارگران در ایران

حمید مافی – بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران به دلیل افزایش هزینه‎های تولید در آستانه تعطیلی قرار دارند و با سی تا چهل درصد ظرفیت به…