آیت‌الله خمینی، اسطوره فاقد پیرو

اکبر گنجی
آیت‌الله خمینی حرفی برای نسل‌های بعدی ندارد، جنبشی نمی‌تواند بیافریند یا راهی بگشاید. بودجه  “موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی” موید چنین مدعایی است.

امام دارای میلیون‌ها پیرون نباید نیازمند کمک‌های دولتی باشد نه آن که دولت بای نشر آثار او میلیاردها تومان پول خرج کند. مقبره‌ای که با ده‌ها میلیارد تومان هزینه برای او ساخته‌اند، باید درآمدزا باشد، نه هزینه‌بر.

Ayatullah-Khomeini_1

ایران تحت شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ قرار دارد. در ماه‌های گذشته، قیمت نفت، به نصف کاهش یافته است. بیکاری، تورم، افزایش فقرا، و…؛ برخی از نتایج این متغیرهاست. اقتصاد دولتی رانتی فاسد، با مدیران ناکارآمد، رشد اقتصادی را به شدت کاهش داده و در سال ۹۱ به منفی ۵,۸ درصد رسانده است.