«کاهش قیمت نفت می‌تواند دردسرساز باشد»

ایرج ادیب‌زاده

سقوط ادامه‌دار قیمت‌ نفت می‌تواند خبر خوبی برای رشد فعالیت‌های اقتصادی جهان باشد اما برای کشورهای صادرکننده از جمله ایران، وضعیت به قرار دیگری است.

Oil industry

در آستانه سال ۲۰۱۵، سقوط ادامه‌دار قیمت‌ نفت می‌تواند خبر خوبی برای رشد فعالیت‌های اقتصادی جهان باشد. به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، جریان کاهش قیمت طلای سیاه می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی جهان را تا ۷درصد افزایش دهد. این رقم برای سال ۲۰۱۶ نیز می‌تواند ۵ تا ۹ درصد باشد.