بیانیه دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران درباره خاکسپاری شهیدان در میدان امیرچخماق یزد

دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران
برگرفته از تریبون زمانه *  

از برخورد اصولی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در رویداد به‌خاک‌سپاری شهیدان در میدان تاریخی امیرچخماق پشتیبانی می‌کنیم.

عکس: فریبا کاظمیان

«کمیته‌ی جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح» با خاکسپاری هشت شهید گمنام در مجموعه‌ی تاریخی و ثبتِ ملی‌شده‌ی امیرچخماق یزد بدعتی خطرناک را در آمیختن شأن و جایگاه امور مختلف بنیاد نهاده است. بدعتی که پیش از آن، به‌گونه‌ای دیگر، با تخریبِ بافت‌های قدیمی و ارزشمند شهرها به بهانه‌ی نوسازی و گسترش امام‌زاده‌ها آغاز شده بود.