پرزیدنت اوباما امکان بازگشائی سفارت در تهران را ناممکن ندانسته

 پرزیدنت اوباما امکان بازگشائی سفارت در تهران را ناممکن ندانسته

باراک اوباما، امروز با رادیو سراسری آمریکا- ان پی آر مصاحبه مفصلی کرده است و در بخشی از این گفتگو به رابطه با ایران اشاره کرده است. او از امکان رسیدن به توافق در برنامه هسته ای ایران سخن گفته و به بهبود کامل مناسبات باایران، ادغام ایران در جامعه بین المللی و بیرون آمدن ایران از انزوا ابراز امیدواری کرده است. پرزیدنت اوباما امکان بازگشائی سفارت در تهران را ناممکن ندانسته و در پاسخ به این سوال خبرنگار رادیو سراسری آمریکا “آیا برنامه ای دارید که در دو سال آخر اقامت درکاخ سفید س


 

‏۴۸۴.۲۶۳‏ بازدید