اجبار به برهنه‌شدن برای بازرسی، آزار جنسی زندانیان زن

اجبار به برهنه‌شدن برای بازرسی، آزار جنسی زندانیان زن

روایت دیگری از زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های جمهوری اسلامی توسط یک هنرمند زندانی

آتنا فرقدانی هنرمند نقاش و فعال اجتماعی که اخیراً با قید وثیقه از بند دو-الف زندان اوین آزاد شده، از اقدام غیرقانونی زندان‌بان‌ها در توهین و آزار جنسی به هنگام بازرسی خبر داده است.