پرچم مبارزه ایرانیان فرهنگ آنان است

پرچم مبارزه ایرانیان فرهنگ آنان است

 

و همین فرهنگ پشت حکومت مرگ اندیش و زندگی ستیز و غمگستر آخوندی را سر انجام به خاک خواهد رساند. جوانان ایرانی موسیقی بیاموزید رقص بیاموزید هنر و فرهنگ بورزید شادی کنید زیبا باشید آرایش کنید موهای خودتان را مخفی نکنید. ملا ها را زیبایی شما و شادی شما خواهد کشت. پس شاد و زیبا باشید . شما برنده اید مطمئن باشید

پرچم نسلی که از وقتی موزیک ممنوع بود، با نوار کاست و سی دی و ماهواره پارازیتی و یوتیوب فیلتر شده و خلاصه با هر وسیله ای، موزیک گوش داد بالاست… پرچم نسلی که موزیکو از زندگیش کنار نذاشت همچنان بالاست…
این ویدئو که میبنین هم نسل های ما هستن…

Like · ·