میانگین عمر ایرانی‌ها ۱۲ سال بیشتر شده است

با حمایت مالی بنیاد بیل و ملیندا گیتس تحقیق جامعی در مورد میانگین طول عمر و دلایل مرگ و میر جهانیان صورت گرفته است.  ایران جزء اندک کشورهایی است که در قیاس با سال ۱۹۹۰ بالاترین افزایش “امید زندگی” را داشته‌اند.

the-best-countries

اغلب آدم‌ها آرزوی عمری طولانی را دارند. برای همین، نتیجه آخرین پژوهش مربوط به بررسی جهانی بیماری‌ها “Global Burden of Disease” می‌تواند برای بسیاری خبری خوشحال‌کننده باشد.

امید زندگی مردم جهان به طور متوسط ۶ سال و دو ماه سال افزایش یافته و از ۶۵ سال و سه ماه به ۷۱ سال و پنج ماه رسیده است. داده‌های این تحقیق در میانه دسامبر ۲۰۱۴ منتشر شد.

میانگین امید زندگی در جهان در ۲۳ سال گذشته، همواره در مورد زنان بیشتر از مردان بوده که به ترتیب شش سال و نیم و پنج سال و ۸ ماه است.

امید زندگی یک شاخص آماری است که میانگین طول عمر در یک جامعه یا انتظار جمعیت هر کشور از افزایش طول عمر را نشان می‌دهد.