حمله ی تروریستی به دفتر مجله ی ” شارلی ابدو ” محکوم است !

حمله ی تروریستی به دفتر مجله ی ” شارلی ابدو ” محکوم است !

پیام کانون نویسندگان ایران

به مناسبت حمله ی تروریستی به دفتر مجله ی طنز شارلی ابدو
حمله ی تروریستی به دفتر مجله ی ” شارلی ابدو ” محکوم است !
نویسندگان ، روزنامه نگاران و مردم فرانسه
خبر حمله ی وحشیانه ی مرتجعین تروریست به دفترمجله ی طنز ” شارلی ابدو ” و جان باختن دوازده تن از روزنامه نگاران، کاریکاتوریست ها و دیگر افراد بی گناه ، موجی از خشم و اندوه میان شاعران ، نویسندگان و روزنامه نگاران ایران برانگیخته است . نویسندگان و مردم ایران در راه آزادی بیان بسیار قربانی داده اند و به خوبی رنج و خشم شما را درک می کنند.
طراحان و عاملان این جنایت هولناک ، دشمنان آزادی اندیشه و بیان و پیروان جهل و خرافه اند که هدفی جز استیلای عقب ماندگی بر جهان ندارند . رهایی از این بداندیشان جز برافراشتن پرچم آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا در سراسر جهان راه دیگری ندارد.
کانون نویسندگان ایران ضمن ابراز همدردی با شما همکاران گرامی ، خانواده های قربانیان و مردم فرانسه ، این اقدام جنایتکارانه و ضد آزادی را به شدت محکوم می کند و اطمینان دارد که چنین اعمال ددمنشانه ای ، کوچک ترین خللی در عزم و اراده ی شما برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و ضدیت با بیگانه ستیزی و نژاد پرستی وارد نمی کند .
کانون نویسندگان ایران
۱۸ دی ۱۳۹۳ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۱۵

Amir Javaheri Langroudi