شهلا شفیق: فرانسه برای دفاع از آزادی بیان به پا خاسته

شهلا شفیق: فرانسه برای دفاع از آزادی بیان به پا خاسته

شهزاده سمرقندی در گفت‌گو با شهلا شفیق

سه مرد مسلح به سلاح سنگین صبح چهارشنبه (۷ ژانویه/ ۱۷ دی) به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در پاریس حمله کردند. «کابو»، «شارب»، «تینیوس» و «ولینسکی» چهار کارتونیست باسابقه و چیره‌دست فرانسوی در حمله مسلحانه به دفتر نشریه شارلی ابدو به قتل رسیدند.

فرانسه برای آزادی بیان به پا خاسته

پیشینه دشمنی اسلامگرایان با «شارلی ابدو» به جنجال کاریکاتورهای پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی «یولاندز پستن» بازمی‌گردد. «شارلی ابدو» این کاریکاتورها را بازنشر کرد.