اعتراض بهنام ابراهیم زاده به ٩ سال و ۴ ماه و نیم حکم جدید زندان

اعتراض بهنام ابراهیم زاده به ٩ سال و ۴ ماه و نیم حکم جدید زندان

اطلاعیه شماره ٧: “کمپین بهنام را آزاد کنید”
اعتراض بهنام ابراهیم زاده به ٩ سال و ۴ ماه و نیم حکم جدید زندان
بهنام ابراهیم زاده در تاریخ ١۶ دی طی نامه ای از زندان رجایی شهر، خطاب به تمام انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان، به حکم جدید زندانش که ٩ ماه و چهار ماه و نیم است، اعتراض کرده است. در این نامه بهنام ارتباط خود با مجاهدین خلق را تکذیب کرده و میخواهد صدای او به گوش جهانیان برسد. بهنام با تاکید بر خواستهایش و با توجه دادن به بدتر شدن وضع جسمانی فرزندش نیما و وضعیت بد جسمانی خود خواهان مرخصی از زندان است. صدای اعتراض بهنام ابراهیم زاده در جهان باشیم. (نامه بهنام ضمیمه است)
١٢ تا ١٨ ژانویه، برابر با ٢٢ تا ٢٨ دیماه هفته حمایت از بهنام ابراهیم زا ده است. به هر شکلی که میتوانید به این کارزار بپیوندید. ما را از برنامه های خود به مناسبت این روز با خبر کنید.
٧ ژانویه ٢٠١۵ برابر با ١٧دى ماه ١٣۹٣
کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسى
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
نهاد کودکان مقدمند
http://zendanisiasi.wordpress.com
http://free-them-now.com
http://childrenfirstnow.com
حمایت کننده:
نهاد مادران علیه اعدام

ضمیمه: نامه بهنام ابراهیم زاده
به تمام انسانهای آزادیخواه د ر سراسر جهان
من به حکم جدید زندانی که برایم صادر شده اعتراض دارم
من بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر این نامه را میدهم. قبل از هر چیز از حمایت های شما عزیزان در ایران و در هر کجای جهان که هستید تشکر و قدردانی میکنم. من بدنبال تقاضای فرزندم نیما و خانواده ام، همبندانم و دوستان کارگر و با اتکا به حمایت وسیع و گرم و صمیمانه شما، اعتصاب غذایم را خاتمه دادم. اما همچنان بر خواستهایم پافشاری میکنم. خواست فوری من بازگرداندن من به سالن ١٢ رجایی شهر به میان زندانیان سیاسی است. همچنین بدنبال فشارهایی که در زندان به من وارد شده و ٣١ روز اعتصاب غذایی که داشتم در وضعیت جسمانی بدی قرار دارم. درخواست فوری من مرخصی از زندان و امکان معالجه و درمانم است. خبر دارید که فرزندم نیما ابراهیم زاده با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکند. اکنون حال او بدتر شده و به بیمارستان هفت تیر انتقالش داده اند. میخواهم فورا نزد او باشم.
من ۵ سال حکم زندان داشتم که ۴ سال آنرا گذرانده ام. اما من را دوباره دادگاهی کردند. در این دادگاه حتی اجازه ندادند وکیل من خانم منیژه محمدی شرکت کند. در شعبه ٢۶ من را محاکمه کردند و حکم جدیدم را شعبه ١۵ به ریاست قاضی صلواتی در٨ دیماه به من ابلاغ کرد. به من اتهاماتی ساختگی و واهی چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و ارتباط با سرپل مجاهدین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با احمد شهید، و داشتن ماهواره” زده شده است. من این حکم را قبول ندارم و هر گونه ارتباطی با مجاهدین را تکذیب میکنم. من با این سازمان نه ارتباطی داشته ام و نه دارم. و این را فقط یک اتهام ساختگی و پاپوش دوزی میدانم.
من نه دزدم، نه جنایت کرده ام. من یک فعال کارگری هستم که از حقوق کارگران، حقوق کودکان، حقوق انسانها دفاع کرده ام. اتهام من اینهاست و برای این ٩ سال و ۴ ماه و نیم دیگر من را محکوم به زندان کرده اند. صدور این حکم نیما فرزندم که بیمار است را دچار فشار روحی و عصبی سنگینی کرده است. و همسر و خانواده ام بشدت زیر فشار هستند. بازهم میگوم و میخواهم همه جهانیان صدای من را بشنوند. من به این حکم اعتراض دارم. من اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین را تکذیب میکنم. من همچنان پیگیر خواستهایم هستم. و اگر جرم من دفاع از انسانیت است. من همچنان یک انسانم و از حقوق انسانها دفاع میکنم. از همه سازمانهای مدافع انسان در سراسر جهان و از همه کسانیکه صدای من را میشونید میخواهم من و خواستهایم را حمایت و پشتیبانی کنند.
بهنام ابراهیم زاده
١۶ دی