بلوف دوباره، اقتصاد بدون نفت

با هزینه های سرسام آور قوای نظامی و حمایت از سوریه و حزب الله

بلوف دوباره، اقتصاد بدون نفت

با ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی که در ایران خود را در به هم ریختگی بودجه سالانه دولت، افزایش اختلاف ها به دلیل ایستادگی سپاه و روحانیون در برابر پیشنهاد کاهش مخارجشان رخ داده است استفاده تبلیغاتی از شعار اقتصاد بدون نفت در دستور عمل رهبر و پیروان تندرو وی قرار گرفته که از همین تبلیغات حربه تازه ای علیه دولت روحانی ساخته اند.

شعار اقتصاد بدون نفت که اول بار در ایران از زبان پادشاه پیشین اعلام گشت که در ۱۹۷۳ میلادی در علت پشتبانی اش از افزایش بهای نفت به انرژی فسیلی عنوان “ماده نجیب” داد و خواستکار کاهش استخراج آن و نگاه داشتن برای نسل های آینده شد. عملی که هیچ گاه به اجرا در نیامد و در نهایت یکی از علل سقوط نظام پیشین از دید صاحب نظران بالابردن هزینه های کشور بدون توجه به زیرساخت ها بود.