اشک پیامبر اسلام برای کشته شدگان شارلی ابدو

شماره جدید مجله شارلی ابدو در غیاب کشته شدگان تحریریه آن، با کاراکتر پیامبر اسلام روی جلدش که او هم خود را «شارلی» می‌خواند و می‌گوید همه بخشیده شده‌اند، با تیراژی میلیونی منتشر می‌شود.