جنجال در مجلس به دنبال سخنان مطهری

جنجال در مجلس به دنبال سخنان مطهری

پاسخ نمایندگان به مطهری: «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»

به دنبال سخنان اعتراضی علی مطهری در باره حصر رهبران «جنبش سبز» مجلس متشنج، و پس از واکنش تند نمایندگان مخالف، جلسه علنی تعطیل شد.