بسیجی دهان گشاد و رهبرش در مسند قدرت

بسیجی دهان گشاد و رهبرش در مسند قدرت

وفتی که فهم و شعور در گوشه زندان و جهل و تعصب عربده کشان جولان میدهد وای بر تمدن کهن ما که با ذاشتن فرهیختگانی همچون حافظ و مولانا و خیام و بو علی سینا و . . . در خفا زار و زار گریه میکنندScreen shot 2015-01-20 at 11.50.23 AM

 

“حمیدرضا احمدآبادی” معروف به “بسیجی دهن” گشاد در “آزادی کامل” می گوید: «مخالفان ما یا خفه شن، یا گم شن از کشور برن بیرون، یا برن زندان»!
احمدآبادی در مصاحبه با خبرنگار هلندی ادامه می دهد: در خواب هم مرگ بر اسراییل می گویم. از آمریکا و انگلیس متنفرم. من از تغییر خیلی می ترسم…

لینک اصلی در سایت VPRO:
http://www.vpro.nl/speel.WO_VPRO_763530.html

 

‏۱۱۲.۸۱۷‏ بازدید