شجاعت آیت‌الله خامنه‌ای و بزدلی حسن روحانی

شجاعت آیت‌الله خامنه‌ای و بزدلی حسن روحانی

اکبر گنجی
سایت آیت‌الله خامنه‌ای در تعریف و تمجید مداوم و اسطوره سازی از فردی که اسطوره شدنی نیست، کوشش فراوانی به خرج داده و می‌دهد. به محض آن که سایت آقا مواضعی از او درباره موضوعی خاص را برجسته می‌سازد، کلیه رسانه‌های اصول‌گرایان، نظامی‌ها و دولتی‌ها دقیقاً همان متن را در رسانه خود منتشر می‌سازند.

سایت رهبری ماهیانه در مورد چند موضوع، این اقدام را صورت داده و بقیه مجبور به دنباله‌روی، تجدید انتشار و به عرش رساندن حضرت آقا به دلیل اتخاذ مواضع خردمندانه و حکیمانه هستند.

khamRouhani

سایت رهبری در ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ این سایت مطلبی با تیتر “ضربه را با ضربه پاسخ مى‌دهیم“، “بازخوانی مواضع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره توطئه کاهش قیمت نفت در بحبوحه‌ جنگ تحمیلی” را منتشر کرد. همان روز همه رسانه‌ها همه آن موضع گیری‌ها را عیناً منتشر کردند.

مدعای اصلی که از طریق این عنوان و تفسیرهای پس از آن انتشار یافت این بود: آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور، در دوران جنگ تحمیلی، شجاعانه در برابر توطئه عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفتی خلیج فارس ایستادند، اما رئیس جمهوری کنونی- حسن روحانی- فاقد چنان جسارت و شجاعتی است. روحانی حتی کوچک‌ترین موضعی در برابر توطئه عربستان سعودی اتخاذ نکرد. آیا این مدعا صادق است؟