مرغ سحر

مرغ سحر

Screen shot 2015-01-26 at 5.36.51 PM

‎‎نگاشت‎ by Navahang.com.‎
مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرربار این قفس را بَرشِکَنُ و زیر و زِبَر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ، نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را پرشرر کن . . .

اجرای تصنیف ماندگار “مرغ سحر” با صدای استاد #محمدرضاشجریان و #همایون_شجریان؛
تصنیف «مرغ سحر» نخستین بار با صدای “ملوک ضرابی” و بعد با صدای “قمرالملوک وزیری” اجرا شده است. شعر تصنیف مرغ سحر را “ملک‌الشعرای بهار” سروده و آهنگ آن، در دستگاه ماهور، از “مرتضی نی‌داوود” است.