راه اندازی موتور جستجوی ملی همراه با سانسور وفیلترینگ گسترده محتوای اینترنتی

راه اندازی موتور جستجوی ملی همراه با سانسور وفیلترینگ گسترده محتوای اینترنتی

GorGor

بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که موتور جستجوی ملی موسوم به «گُرگُر،» که به تازگی و پس از معرفی آن توسط وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای استفاده کاربران ایرانی راه اندازی شده است، نتایج بسیار متفاوتی را در مقایسه با موتورهای جستجوگر رایج، در اختیار کاربران ایرانی قرار می دهد به گونه‌ای که می توان این جستجوگرملی را تلاشی جدید برای سانسور جستجوهای مرتبط با مسائل سیاسی و حقوق بشری نامید.

طراحی و عملیاتی کردن طرح ایجاد موتور‌های جستجوی بومی با راه اندازی سه موتوری جستجوی فجر، یاحق و سلام در از سال