آزمایشی که نشان می دهد چگونه انسان می تواند به یک دیکتاتور تبدیل شود

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۳

توضیح این مطلب قبلا در شبکه اجتماعی شهروندیار در فیس بوک منتشر شده (+) شما می توانید دهها کامنت و بازخوردی که این مطلب در میان مخاطبین داشته را مطالعه کنید و در مباحث مرتبط شرکت کنید. (+)

دکتر زیمباردو در آزمایش زندان دانشگاه استنفورد

شهروندیار؛ آزمایش روانشناسی دانشگاه استنفورد که در سال ۱۹۷۱ به پیشنهاد و نظارت پروفسور زیمباردو انجام شد، گوشه هایی تاریک از شخصیت انسان ها را برای همیشه در معرض دید گذاشت.
این آزمایش نشان داد که قدرت مطلق با انسان ها چه می کند، و حتا در یک دوره کوتاه، چگونه آدم ها به زندانی بودن عادت می کنند، و با فراموش کردن هویت اصلی خود و با پذیرفتن دستور زندانبان ها، و تقویت احساس قدرت در آن ها، زندانبان ها را به دیکتاتورهایی تمام عیار تبدیل می کنند.
فیلم داستانی «آزمایش» نیز بر اساس همین ماجرا در سال ۲۰۱۰ ساخته شد.