حمید قانونی در گذشت

حمید قانونی در گذشت

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹٣ –  ۱۷ فوریه ۲۰۱۵

 

 با اندوه فراوان مطلع شدیم حمید قانونی هم در۶۱ سالگی دوستان را ترک کرد و درگذشت. او انسانی صمیمی، اهل فکر و قلم بود. روحش شاد.

حمید، فعالیت سیاسی خود را از کنفدراسیون جهانی آغاز کرده و با الهام از آموزه های مصدق بزرگ برای آزادی و استقلال کشور در جبهه‍ی ملی ایران – اروپا، به راهش ادامه داد.
ما فقدان او را به خانواده‍ی محترم وی، دوستان و آشنایان تسلیت گفته، برایشان صبر آرزو می کنیم.

مراسم خاکسپاری در جمع خانوادگی صورت خواهد گرفت و برنامه‍ی یادمان او در روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۱۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در محل زیر برگزار خواهد شد:
ESG
Henselstraße 7
۳۵۳۹۰ Gießen

جمعی از دوستان
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ / ۱۶ فوریه ۲۰۱۵