پایان نشست ژنو؛ پابرجا بودن اختلافات

پایان نشست ژنو؛ پابرجا بودن اختلافات

نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو بدون نتیجه‌ای ملموس به پایان رسید. ظریف می‌گوید هنوز راه درازی در پیش است. یک محور اختلاف، لغو یک‌باره یا تدریجی تحریم‌هاست.