روند خود- تخریبی جامعه ایران

روند خود- تخریبی جامعه ایران

خودکشی از ترس مرگ

روند خود- تخریبی جامعه ایران
چرا شهروندان جامعه‌ی ایران تا این حد با ولع و حرص به خود تخریبی و دیگر-تخریبی مشغول‌اند؟

برخی از کارهایی که آدم‌ها می‌کنند به مرگ‌شان یا مرگ زودرس‌شان کمک می‌کند اما آنها نمی‌دانند که چنین اتفاقی برای آنها می‌افتد یا احتمالش را کم می‌دانند مثل مصرف بیش از حد شکر و روغن و نمک و بی‌توجهی به لبنیات و سبزیجات و میوه‌ها در تغذیه‌ی روزانه (البته اگر قادر به خرید این دسته‌ی دوم باشند). اما برخی از کارهاست که آدمیان می‌کنند و می‌دانند که گامی است به سمت خودکشی تدریجی یا سریع. مصرف دائمی سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی با درصد بالای الکل و داروهای روان‌گردان، تخریب محیط زیست، رفتن به دریا بدون آموختن شنا، تمسک به خشونت و بی‌اعتنایی به مخاطرات از این قبیل هستند.