برای ما ترکان، فرهنگ و تمدن ایران مرتبه یونان برای اروپا را دارد

برای ما ترکان، فرهنگ و تمدن ایران مرتبه یونان برای اروپا را دارد

"‎'‎ایلبر

 به گزارش آذریها وی که سوال یک دانشجوی ایرانی را به زبان فارسی پاسخ می داد، گفت:
« تاریخ ایران در دنیا جایی مستنثی دارد. فرهنگ ترکی و زبان ترکی نسبت به فرهنگ ایرانی یک فرهنگ روستایی است. ایران استاد ما است و حقیقتا ترکان در خدمت به فرهنگ ایرانی جای استثنایی دارند. برای ما ترکان، فرهنگ و تمدن ایران مرتبه یونان برای اروپا را دارد».برای مشاهده فیلم و سخنرانی کامل پروفسور اورتایلی لینک زیر را کلیک کنید.

http://s5.picofile.com/file/8172617034/ilber_ortayli_iran_c.flv.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://iranianrenaissance.com/

http://vimeo.com/iranianrenaissance

https://www.facebook.com/iranrenaissance
https://www.facebook.com/groups/iranian.renaissance
https://www.youtube.com/channel/UCQvIVbTQVXP7EI8bcjpZNeg
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#iran #renaissance #revolution #ferdowsi #iranrennaissance #freedom #culture #together #iranianrennaissance
#ایران #انقلاب #براندازی #رنسانس #ایرانی #فردوسی #فرهنگ #ازادی #همبستگی #ایرانشهری #خواستن #تغییر #قیام #جنبش #پارسه #نافرمانی #مدنی #کوروش‎’‎” width=”480″ height=”270″ />

ایلبر اروتایلی مورخ و ترک شناس بزرگ ترک طی یک سخنرانی در دانشگاه ازمیر ترکیه به تبیین جایگاه فرهنگ ایران در ترکیه و ارتباط تمدن ایران و فرهنگ ترکی پرداخت.
به گزارش آذریها وی که سوال یک دانشجوی ایرانی را به زبان فارسی پاسخ می داد، گفت:
« تاریخ ایران در دنیا جایی مستنثی دارد. فرهنگ ترکی و زبان ترکی نسبت به فرهنگ ایرانی یک فرهنگ روستایی است. ایران استاد ما است و حقیقتا ترکان در خدمت به فرهنگ ایرانی جای استثنایی دارند. برای ما ترکان، فرهنگ و تمدن ایران مرتبه یونان برای اروپا را دارد».

برای مشاهده فیلم و سخنرانی کامل پروفسور اورتایلی لینک زیر را کلیک کنید.

http://s5.picofile.com/…/۸۱۷۲…/ilber_ortayli_iran_c.flv.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://iranianrenaissance.com/
https://twitter.com/IranRenaissance
http://vimeo.com/iranianrenaissance
https://soundcloud.com/iranianrenaissance
https://www.facebook.com/iranrenaissance
https://www.facebook.com/groups/iranian.renaissance
https://www.youtube.com/channel/UCQvIVbTQVXP7EI8bcjpZNeg