ورزیدگی در تفکر انتقادی

ورزیدگی در تفکر انتقادی

http://bit.ly/1B4qSmc

اگر می‌خواهید شروع کنید به انتقادی فکرکردن و بر آنید که مسائل را با دیدی سنجش‌گرانه حل کنید، اول از همه باید بدانید که مسئله چیست و میزان اهمیت و دشواری‌اش چقدر است.
ما هر روز با مسئله‌های گوناگونی روبرو هستیم. برخی‌شان ساده هستند و زمان کمی طول میکشد تا آن را حل کنیم. …

این کتاب به توضیح در مورد شیوه تفکر انتقادی می‌پردازد. این طرز تفکر در بسیاری از موقعیت‌ها می‌تواند کمک‌کننده و ثمربخش باشد. این کتاب به ما می‌آموزد که فردی که انتقادی می‌اندیشد٬ قادر است پرسش‌های مناسب بپرسد و اطلاعات مربوط را جمع آوری کند. سپس با خلاقیت آن‌ها را دسته‌بندی کرده و با منطق استدلال کند و در پایان به یک نتیجه قابل اطمینان درباره مسئله برسد.