در یک افشاگری تازه جک استراو به دریافت رشوه متهم شد

در یک افشاگری تازه جک استراو به دریافت رشوه متهم شد

‎'‎در یک افشاگری تازه جک استراو به دریافت رشوه متهم شد.</p><br /><br /> <p>جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس به گرفتن رشوه متهم شد و در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی، به طور موقت کناره گیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد.</p><br /><br /> <p>به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دو روزنامه نگار انگلیسی که خود را تاجر جا زده بودند، جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس را به دام انداخته اند.</p><br /><br /> <p>روزنامه نگاران دیلی تلگراف و خبرنگار شبکه چهار تلویزیون انگلیس خود را به عنوان بازرگانانی که از هنگ کنگ آمده اند، جا زدند تا بتوانند این عضو پیشین کابینه انگلیس را گیر بیندازند.</p><br /><br /> <p>طبق تحقیق صورت گرفته، استراو به این دو خبرنگار پیشنهاد کرده بود می تواند در ازای دریافت پنج هزار پوند (شش هزار و هشتصد یورو) از نفوذ و موقعیت خود برای کمک به شرکت (صوری) آنها استفاده کند.</p><br /><br /> <p>نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که جک استراو به دو روزنامه نگار گفته است به طور «مخفیانه» برای تغییر مقررات اتحادیه اروپا به منظور کمک به یک شرکت محصولات مصرفی که سالانه شصت هزار پوند (هشتاد و یک هزار و یکصد یورو) به او می پردازد، تلاش می کند.</p><br /><br /> <p>اتهامات مطرح شده علیه این عضو پیشین کابینه انگلیس در فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس که برای هفتم ماه مه برنامه ریزی شده است، منتشر می شود.</p><br /><br /> <p>در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی، استراو به طور موقت کناره گیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد.‎'‎

جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس به گرفتن رشوه متهم شد و در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی، به طور موقت کناره گیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دو روزنامه نگار انگلیسی که خود را تاجر جا زده بودند، جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس را به دام انداخته اند.

روزنامه نگاران دیلی تلگراف و خبرنگار شبکه چهار تلویزیون انگلیس خود را به عنوان بازرگانانی که از هنگ کنگ آمده اند، جا زدند تا بتوانند این عضو پیشین کابینه انگلیس را گیر بیندازند.

طبق تحقیق صورت گرفته، استراو به این دو خبرنگار پیشنهاد کرده بود می تواند در ازای دریافت پنج هزار پوند (شش هزار و هشتصد یورو) از نفوذ و موقعیت خود برای کمک به شرکت (صوری) آنها استفاده کند.

نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که جک استراو به دو روزنامه نگار گفته است به طور «مخفیانه» برای تغییر مقررات اتحادیه اروپا به منظور کمک به یک شرکت محصولات مصرفی که سالانه شصت هزار پوند (هشتاد و یک هزار و یکصد یورو) به او می پردازد، تلاش می کند.

اتهامات مطرح شده علیه این عضو پیشین کابینه انگلیس در فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس که برای هفتم ماه مه برنامه ریزی شده است، منتشر می شود.

در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی، استراو به طور موقت کناره گیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد.