برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز تلاش کنید – ۱۳ تیر ۱۳۹۲

زنان اصلاح طلب: برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز تلاش کنید

خطاب به شخصیت های سیاسی

زنان اصلاح طلب: برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز تلاش کنید

۱۳ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۶:۴۸
جرس: گروهی از زنان و فعالان اصلاح طلب ایران، با نگارش نامه ای به برخی شخصیت های کشور، خواستار تلاش آنها برای رفع حصر از راهبران جنبش سبز شدند.