محکومیت مرتضوی، شرمساری عدالت

saeed-Mortazavi1

نعیمه دوستدار – چهار سال انتظار برای دادرسی متهمان پرونده کهریزک، سرانجام به یک حکم طنز‌آلود ختم شد؛ حکمی که بیش از هرچیز یادآور دادگاه متهمان کوی دانشگاه است.