عدالت اسلامی ، اسلامی در ام القرای خامنه ای و روحانیت شیعه

 عدالت اسلامی ، اسلامی در ام القرای خامنه ای و روحانیت شیعه

‎'‎عدالت اسلامی ، اسلامی ، اسلامی در ام القرای خامنه ای و روحانیت شیعه

پدر آتنا : ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعنراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که اتنا را منتقل کردند به زندان قرچک ورامین.

ﺁﺗﻨﺎ فرقدانی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ماه ﺩﺭﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ماه اعلام کرد ﻣﻮﮐﻠﻢ ( ﺁﺗﻨﺎ ﻓﺮﻗﺪﺍﻧﯽ ) ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖه است، ﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺿﻌﻒ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .همچنین ﻣﻮﮐﻠﻢ دچار ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺷﺪﻩ است ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼ لحظاتی ﺑﯿﻬﻮﺵ بوده ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ به هوش آمدن وی و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ موکلم ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺭﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ که هیچگونه صلاحیت پزشکی نداشته اند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ موکلم (آتنا فرقدانی) ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آتنا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. وضعیت موکلم یسیار خطرناک است او همچنان در اعتصاب غذا است و وضعیت جسمانی خوبی ندارد. آتنا از من خواسته است که با خانواده اش صحبت کنم و بگویم تا زمانی که به خواسته های او توجهی نشده به ملاقات او نروند. گفته است تا زمانی که به زندان اوین منتقل نشده ام به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد حتی اگر بمیرم. امروز می گفت که وضعیت جسمانیم به قدری ضعیف است که بدنم دیگر آب هم نمی پذیرد. آتنا دراعتصاب تر است. در اعتصاب تر، او باید آب و نمک و شکربخورد اما امروز می گفت بدنش آب قبول نمی کند و این بسیار نگران کننده است.
آتنا فرقدانی روز گذشته در تماس تلفنی با وکیل و پدر و مادرش از آنها خواسته است که دیگر به ملاقات او نروند. او گفته است که علیرغم وضعیت بد جسمی اش، تا تحقق یاقتن خواسته هایش و انتقال به زندان اوین، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.‎'‎

پدر آتنا : ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعنراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که اتنا را منتقل کردند به زندان قرچک ورامین.

‎'‎عدالت اسلامی ، اسلامی ، اسلامی در ام القرای خامنه ای و روحانیت شیعه

پدر آتنا : ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعنراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که اتنا را منتقل کردند به زندان قرچک ورامین.

ﺁﺗﻨﺎ فرقدانی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ماه ﺩﺭﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ماه اعلام کرد ﻣﻮﮐﻠﻢ ( ﺁﺗﻨﺎ ﻓﺮﻗﺪﺍﻧﯽ ) ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖه است، ﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺿﻌﻒ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .همچنین ﻣﻮﮐﻠﻢ دچار ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺷﺪﻩ است ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼ لحظاتی ﺑﯿﻬﻮﺵ بوده ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ به هوش آمدن وی و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ موکلم ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺭﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ که هیچگونه صلاحیت پزشکی نداشته اند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ موکلم (آتنا فرقدانی) ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آتنا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. وضعیت موکلم یسیار خطرناک است او همچنان در اعتصاب غذا است و وضعیت جسمانی خوبی ندارد. آتنا از من خواسته است که با خانواده اش صحبت کنم و بگویم تا زمانی که به خواسته های او توجهی نشده به ملاقات او نروند. گفته است تا زمانی که به زندان اوین منتقل نشده ام به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد حتی اگر بمیرم. امروز می گفت که وضعیت جسمانیم به قدری ضعیف است که بدنم دیگر آب هم نمی پذیرد. آتنا دراعتصاب تر است. در اعتصاب تر، او باید آب و نمک و شکربخورد اما امروز می گفت بدنش آب قبول نمی کند و این بسیار نگران کننده است.
آتنا فرقدانی روز گذشته در تماس تلفنی با وکیل و پدر و مادرش از آنها خواسته است که دیگر به ملاقات او نروند. او گفته است که علیرغم وضعیت بد جسمی اش، تا تحقق یاقتن خواسته هایش و انتقال به زندان اوین، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.‎'‎

ﺁﺗﻨﺎ فرقدانی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ماه ﺩﺭﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ماه اعلام کرد ﻣﻮﮐﻠﻢ ( ﺁﺗﻨﺎ ﻓﺮﻗﺪﺍﻧﯽ ) ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖه است، ﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺿﻌﻒ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .همچنین ﻣﻮﮐﻠﻢ دچار ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺷﺪﻩ است ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼ لحظاتی ﺑﯿﻬﻮﺵ بوده ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ به هوش آمدن وی و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ موکلم ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺭﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ که هیچگونه صلاحیت پزشکی نداشته اند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ موکلم (آتنا فرقدانی) ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آتنا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. وضعیت موکلم یسیار خطرناک است او همچنان در اعتصاب غذا است و وضعیت جسمانی خوبی ندارد. آتنا از من خواسته است که با خانواده اش صحبت کنم و بگویم تا زمانی که به خواسته های او توجهی نشده به ملاقات او نروند. گفته است تا زمانی که به زندان اوین منتقل نشده ام به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد حتی اگر بمیرم. امروز می گفت که وضعیت جسمانیم به قدری ضعیف است که بدنم دیگر آب هم نمی پذیرد. آتنا دراعتصاب تر است. در اعتصاب تر، او باید آب و نمک و شکربخورد اما امروز می گفت بدنش آب قبول نمی کند و این بسیار نگران کننده است.
آتنا فرقدانی روز گذشته در تماس تلفنی با وکیل و پدر و مادرش از آنها خواسته است که دیگر به ملاقات او نروند. او گفته است که علیرغم وضعیت بد جسمی اش، تا تحقق یاقتن خواسته هایش و انتقال به زندان اوین، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.