تلاش برای همبستگی و سازماندهی زنان- بیشتر ۱۳ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۰۱

 

دومین نشست هم اندیشی زنان؛ تلاش برای همبستگی و سازماندهی بیشتر

دومین نشست هم اندیشی زنان؛ تلاش برای همبستگی و سازماندهی بیشتر

جرس: دومین نشست «هم اندیشی زنان»، به منظور پیگیری مطالبات زنان برگزار شد و دهها تن از کنشگران جنبش زنان و فعالان فرهنگی و هنری و سازمان های مدنی در این جلسه ی هم اندیشی شرکت کردند.