جنبش “تمرد” زمینه‌ساز پایان کار مُرسی شد

جنبش “تمرد” زمینه‌ساز پایان کار مُرسی شد

Egypt_Tahrir2

مصر وارد مرحله تازه‌ای از تحولات سیاسی خود شد. محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به اخوان المسلیمن برکنار شد. ارتش، بدون صحبت از کودتا، قدرت‌گیری خود را پاسخ به خواست مردم اعلام کرده ا