حرکت‌های اعتراضی پناهجویان در آلمان – بهنام دارایی زاده

حمید نوذری

حرکت‌های اعتراضی پناهجویان در آلمان

در گفت‌وگو با حمید ‌نوذری از فعالان حقوق پناهندگی و رئیس کانون پناهندکان سیاسی در برلین
بهنام دارایی زاده

در نخستین ساعت‌های روز یکشنبه ۳۰ ژوئن سال جاری (۲۰۱۳)، چادرها و کمپ‌های خیابانی پناهجویان معترض در مرکز شهر مونیخ مورد حمله پلیس آلمان قرار گرفت و شمار زیادی از پناهجویان و فعالان آلمانی همراه آنان بازداشت و آنهایی که در اعتصاب غذا بودند راهی بیمارستان شدند.