مقررات ‘بی‌طرفی اینترنت’ در آمریکا تصویب شد

مقررات ‘بی‌طرفی اینترنت’ در آمریکا تصویب شد

مقررات تازه یک پیروزی برای مدافعان بی‌طرفی اینترنت است

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا قوانین تازه‌ای درباره نحوه مدیریت اینترنت تصویب کرده که بر اساس آن اینترنت، تسهیلاتی عمومی تلقی می‌شود و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نمی‌توانند به ازای دریافت پول بیشتر سرویس بهتری ارایه کنند.