عفو بین‌الملل ۲۰۱۴ را «سالی دهشتناک» برای حقوق بشر توصیف کرد

عفو بین‌الملل ۲۰۱۴ را «سالی دهشتناک» برای حقوق بشر توصیف کرد

 

سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۴ را سالی دهشتناک برای مدافعان حقوق بشر و همه آن انسان‌هایی توصیف کرد که در مناطق جنگی گرفتار شده‌اند.

سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر دولت‌ها را متهم کرده است که تنها در حرف به ضرورت حفاظت از غیرنظامیان معتقدند، اما در عمل هیچ کاری نتوانسته‌اند برای آن کسانی بکنند که نیازی مبرم به حمایت آنها داشتند.

به گفته او، حقوق بین‌الملل بشردوستانه از این ش