زنان ایرانی بر علیه حجاب اسلامی و آزادی زن در هشت مارس ۱۳۵۸

زنان ایرانی بر علیه حجاب اسلامی و آزادی زن در هشت مارس ۱۳۵۸

 

 March08 2015

“ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” این شعاری بود که زنان ایرانی بر علیه حجاب اسلامی و آزادی زن در هشت مارس ۱۹۷۹ سر دادند.
زنان ایرانی از همان آغاز انقلاب اسلامی که منجر به جمهوری اسلامی و لاجرم اجرای قوانین اسلامی شد ، در مقابل حجاب اجباری ایستادند.
در ۱۷ دی ۱۳۱۴ قانون کشف حجاب به تصویب رسید که آن تاریخ نقطه عطفی شد برای شرکت بیش از پیش زنان در امور مختلف در جامعه ایران .
شاید لازم به یادآوری نباشد که پس به تصویب رسیدن جمهوری اسلامی از همان اوایل مسئله اجباری شدن حجاب مطرح شد و طرح این بحثها توسط سران آنزمان جمهوری اسلامی موجب بوجود آمدن موج نارضایتی بین زنان فعال در جامعه و مردان آزاد اندیش شد. حجاب اجباری تا همین امروز هم موجبات نارضایتی در جامعه ایران و پیدایش جنبشهای مختلف ، حتی در فضای مجازی شده که خاری در گلوی سردمداران جمهوری اسلامی است.
این ویدئو را مشاهده کنید و ببینید که از همان آغاز صلب آزادی ها در جمهوری اسلامی بر مردم ایران و بخصوص زنان تحمیل شد و چگونه زنان آزاداندیش ایرانی در مقابل قوانین ارتجاعی ایستادگی کردند.

Like · ·