احمد شهید: ایران قوانین ناقض آزادی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند

احمد شهید: ایران قوانین ناقض آزادی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند

'‎احمد شهید: ایران قوانین ناقض آزادی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند

خبرگزاری هرانا – احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد.

ادامه مطلب»»»
https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-181‎'

 

خبرگزاری هرانا – احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد.

ادامه مطلب»»»
https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-181