روحانی: مردم ایران خواستار تغییر هستند – آرش بهمنی – پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۲

روحانی: مردم ایران خواستار تغییر هستند

آغاز انتخاب اعضای کابینه

آرش بهمنی

حسن روحانی٬ رییس‌جمهور منتخب٬ هم‌چنان روزهای پرمشغله‌ای را پشت سر می‌گذارد. علاوه بر دیدار‌ با چهره‌های سیاسی٬ مشغول انتخاب اعضای کابینه خود و همچنین برنامه‌ریزی برای جهت‌گیری‌های دولت خويش است.