سخنرانی شجاعانه معلم خوزستانی: این ها از معلمان می ترسند.

سخنرانی شجاعانه معلم خوزستانی: این ها از معلمان می ترسند.

 Screen Shot 2015-03-29 at 8.20.55 PM

تجمع ما فایده ای ندارد.بلوا و آشوبی که در دل این هایی که سر کار هستند از تمام دنیا بیشتره،این ها از معلمان می ترسند.هر کس به فردا قیامت اعتقاد داره بیاد بگه که من ادعای حقم را کردم ولی اینها به من توجه نکردند.

این ها خجالت بکشند اسم پیامبر و علی را بیاورند ولی 3 هزار میلیارد تومان پول بیت المل را ببرند اما 200 هزار تومن پولی که اضافه کار من تحت عنوان معوقه بعد از یکسال با منت می خواهند بدهند.
آقا پول من حق من … نمی تونی معلم نگیر،شما که ادعات میشه می خواهی در ونزولا می خوای خونه بسازی ، بیا برای من خونه بساز ،جامعه تو را من می سازم! نه کمونیست ونزوئلایی .