نامه پدر حسین رونقى به دادستان تهران

نامه پدر حسین رونقى به دادستان تهران

خبرگزارى هرانا- پدر حسین رونقی زندانى سیاسى و فعال حقوق بشر، طى نامه اى به دادستان تهران خواستار رسیدگى فورى به وضعیت پزشکى حاد فرزندش در زندان شد.