مناسبات ایران و آمریکا بعد از مصالحه هسته‌ای

علی افشاری

تهران و واشنگتن: مناسبات این دو یکی از موضوع‌های تعیین‌کننده در وضعیت آینده ایران و منطقه است. اگر تفاهم جامع حاصل شده در لوزان بتواند چارچوبی شود برای توافق بر روی جزئیات و حل اختلافات باقی مانده، آنگاه فصل جدیدی در روابط ایران و آمریکا باز خواهد شد.

Obama_Rohhani_Khameneiمسئله اصلی تاثیرگذاری این رویداد در وجه راهبردی مناسبات دو طرف است. البته شرایط سیاسی دو کشور در افق آینده نیز متغیر مهمی به حساب می‌آید. اگر اوباما بتواند جلوی مخالفت کنگره را بگیرد، آنگاه فضا به سمت تغییر می‌رود.